YouMed
Dược sĩ NINH THỊ HOA HƯỜNG

Dược sĩ Ninh Thị Hoa Hường

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Dược sĩ

Chuyên khoa

Dược

Thời gian hợp tác

01/02/2020 - 01/02/2021

Thông tin được cập nhật lần cuối: 25/01/2021

Giới thiệu

Ngay từ những ngày còn trên giảng đường y khoa, tôi luôn mong muốn xây dựng nguồn thông tin chính thống, dễ hiểu và dễ tiếp cận cho người bệnh và người thân. Cảm ơn Tin Y Tế YouMed đã giúp tôi thực hiện hóa ước mơ đó.

Học vấn

  • 2014 - 2019: Dược sĩ đại học hệ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

Thông tin đang được cập nhật

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thực hiện đề tài khóa luận tại bộ môn Dược lý “Khảo sát tác dụng bảo vệ dạ dày của chế phẩm Narcur Vital” dưới sự hướng dẫn của PGS.TS.Ds. Huỳnh Ngọc Trinh.

Hỗ trợ thực hiện đề tài nghiên cứu từ trung tâm nghiên cứu Sapharcen.