YouMed
Dược sĩ PHẠM CHÍ KHANG

Dược sĩ Phạm Chí Khang

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Dược sĩ

Chuyên khoa

Dược

Thời gian hợp tác

01/07/2019 - 01/06/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 01/07/2021

Giới thiệu

Dược sĩ Phạm Chí Khang tốt nghiệp Dược sĩ Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Dược sĩ từng có thời gian công tác cùng YouMed trong vai trò là biên tập viên.

Học vấn

  • 2014 - 2019: Dược sĩ Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Tác giả của nghiên cứu "Impact of Chronic Kidney Disease on Health-Related Quality of Life: A Prospective Observational Study using the Kdqol-36" được đăng trên báo khoa học quốc tế JCDR dưới sự hướng dẫn của TS. Võ Quang Trung.

Phụ trách chính cho nghiên cứu về chi phí điều trị tại bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh.