YouMed
Bác sĩ NGUYỄN ĐOÀN TRỌNG NHÂN

Bác sĩ Nguyễn Đoàn Trọng Nhân

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Đa khoa

Thời gian hợp tác

01/05/2020 - 01/01/2022

Thông tin được cập nhật lần cuối: 01/07/2021

Giới thiệu

Bác sĩ Nguyễn Đoàn Trọng Nhân tốt nghiệp Bác sĩ tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Với phương châm sống học tập, rèn luyện bản thân, làm quen nhiều người bạn có cùng chí hướng và sống hết mình. Bản thân là một Bác sĩ trẻ tôi mong có thể đóng góp nhiều giá trị, kiến thức y học mà mình có được cho cộng đồng.

Học vấn

  • 2013 - 2019: Theo học Bác sĩ tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

Thông tin đang được cập nhật

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật