T

Thạc sĩ, Bác sĩ Huỳnh Thị Mỹ Hiền

Học hàm, học vị

Thạc sĩ, Bác sĩ Y học

Chuyên khoa

Nhi khoa

Giới thiệu

Thạc sĩ, Bác sĩ Huỳnh Thị Mỹ Hiền hiện đang công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Chuyên khoa Nhi- Tai, Mũi, Họng với nhiều năm kinh nghiệm

Học vấn

Năm 2010: Tốt nghiệp Bác sĩ ở Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2014: Tốt nghiệp nội trú, Thạc sĩ Tai-Mũi-Họng ở Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

2014-2019: Công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 2