YouMed
Bác sĩ HẠ CHÍ LỘC

Bác sĩ Hạ Chí Lộc

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Y học cổ truyền

Nơi công tác

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian hợp tác

01/04/2020 - 01/07/2021

Thông tin được cập nhật lần cuối: 05/07/2021

Giới thiệu

Thân thiện, năng động, chuyên tâm và sáng tạo. Góp phần phát triển văn hóa Y học cổ truyền toàn dân kết hợp tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại.

Học vấn

  • 2013 - 2019: Bác sĩ Y Học Cổ Truyền tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

2019 - Hiện nay: Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Bằng khen Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Y Học Cổ Truyền.

Bài báo khoa học hội nghị "Khoa học sức khỏe Quốc tế" tại Cần Thơ.