YouMed
Bác sĩ NGUYỄN THẾ LƯU

Bác sĩ Nguyễn Thế Lưu

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Nơi công tác

Bệnh viện Quân y 110

Thời gian hợp tác

01/04/2019 - 01/04/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 09/07/2021

Giới thiệu

Bác sĩ Nguyễn Thế Lưu tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa tại Học viện Quân y năm 2013. Hiện bác sĩ đang công tác tại bệnh viện Quân y 110 và tiếp tục theo học Chuyên khoa 1 chuyên ngành Da liễu tại Học viện Quân y.

Học vấn

  • 2006 - 2013: Bác sĩ Đa khoa - Học viện Quân y.
  • 2018 - Hiện nay: Theo học chương trình Chuyên khoa 1 chuyên ngành Da liễu tại Học viện Quân y.

Kinh nghiệm

Khoa Truyền nhiễm da liễu bệnh viện Quân y 110, cục Hậu Cần, Quân khu 1.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

- Chứng chỉ đào tạo liên tục Laser thẩm mỹ khóa 7 tại bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2017.

- Chứng chỉ đào tạo về kiểm soát kháng thuốc kháng sinh của Học viện Quân y.

- Chứng chỉ đào tạo về phòng chống lây nhiễm HIV và đồng nhiễm Lao của cục Quân y.

- Chứng chỉ đào tạo liên tục chuyên khoa định hướng da liễu, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - Cục Quân y.

- Chứng chỉ đào tạo Tiêm thẩm mỹ và căng chỉ thẩm mỹ của thẩm mỹ viện TOP ONE, Kangnam, Hàn Quốc.