YouMed
Bác sĩ NGUYỄN THẾ LƯU

Bác sĩ Nguyễn Thế Lưu

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Da liễu

Nơi công tác

Bệnh viện Quân y 110

Thời gian hợp tác

01/04/2019 - 01/04/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 09/07/2021

Giới thiệu

Bác sĩ Nguyễn Thế Lưu tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa tại Học viện Quân y năm 2013. Hiện bác sĩ đang công tác tại bệnh viện Quân y 110 và tiếp tục theo học Chuyên khoa 1 chuyên ngành Da liễu tại Học viện Quân y.

Học vấn

  • 2006 - 2013: Bác sĩ Đa khoa - Học viện Quân y.
  • 2018 - Hiện nay: Theo học chương trình Chuyên khoa 1 chuyên ngành Da liễu tại Học viện Quân y.

Kinh nghiệm

Khoa Truyền nhiễm da liễu bệnh viện Quân y 110, cục Hậu Cần, Quân khu 1.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

- Chứng chỉ đào tạo liên tục Laser thẩm mỹ khóa 7 tại bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2017.

- Chứng chỉ đào tạo về kiểm soát kháng thuốc kháng sinh của Học viện Quân y.

- Chứng chỉ đào tạo về phòng chống lây nhiễm HIV và đồng nhiễm Lao của cục Quân y.

- Chứng chỉ đào tạo liên tục chuyên khoa định hướng da liễu, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - Cục Quân y.

- Chứng chỉ đào tạo Tiêm thẩm mỹ và căng chỉ thẩm mỹ của thẩm mỹ viện TOP ONE, Kangnam, Hàn Quốc.