YouMed
Bác sĩ PHAN QUỐC THÁI

Bác sĩ Phan Quốc Thái

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Da liễu, Nội tổng quát

Nơi công tác

Bệnh viện An Bình

Phòng khám SV CARE

Thời gian hợp tác

01/03/2020 - 01/06/2021

Thông tin được cập nhật lần cuối: 16/08/2021

Giới thiệu

Bác sĩ Phan Quốc Thái tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Sau đó tiếp tục theo học các khóa CME (đào tạo liên tục) tại bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh và có chứng chỉ Hô hấp ký của Đại học Washington.

Bác sĩ từng có thời gian cộng tác cùng YouMed trong vai trò biên tập viên.

Học vấn

  • 2013 - 2019: Bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tham gia các khóa đào tạo liên tục (CME) của bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Chứng chỉ Hô hấp ký của Đại học Washington phối hợp với bộ môn Y học gia đình của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

Thông tin đang được cập nhật.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật.