YouMed
Bác sĩ TRẦN KIM ANH

Bác sĩ Trần Kim Anh

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Y học cổ truyền

Nơi công tác

Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên

Thời gian hợp tác

01/04/2020 - 01/06/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 01/07/2021

Giới thiệu

Bác sĩ Trần Kim Anh tốt nghiệp Đại học Y dược TP.HCM chuyên khoa Y học cổ truyền năm 2019. Hiện nay, bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên.

Học vấn

  • 2019: Tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

2019 - Hiện nay: Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật.