YouMed
Bác sĩ NGUYỄN MINH THÚY

Bác sĩ Nguyễn Minh Thúy

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Nội tổng quát

Thời gian hợp tác

01/04/2021 - 01/05/2021

Thông tin được cập nhật lần cuối: 01/11/2021

Giới thiệu

Bác sĩ Nguyễn Minh Thúy hiện đang theo học bác sĩ Nội trú Nội tổng quát tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Với y đức của người bác sĩ, tôi luôn muốn mang những kiến thức của mình học được để giúp ích cho cộng đồng xã hội. Việc tham gia vào đội ngũ Biên tập viên tại YouMed, với tâm huyết cung cấp những thông tin y học đúng đắn đến với mọi người.

Học vấn

  • 2013 - 2019: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa Khoa tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
  • 2019 - nay: Theo học Bác sĩ Nội trú Nội tổng quát tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Kinh nghiệm

Thông tin đang được cập nhật.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật.