YouMed
Dược sĩ THÁI HOÀNG TRÍ

Dược sĩ Thái Hoàng Trí

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Dược sĩ

Chuyên khoa

Dược

Nơi công tác

Công ty TNHH YouMed Việt Nam

Thời gian hợp tác

01/04/2020 - 01/05/2021

Thông tin được cập nhật lần cuối: 05/07/2021

Giới thiệu

Tôi luôn khát khoa được áp dụng những kiến thức đã học vào công việc, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, nâng cao hiểu biết nghề nghiệp bằng những trải nghiệm thực tế. Đồng thời, tôi tự hứa rằng sẽ luôn hết lòng phục vụ người bệnh, làm đúng chuẩn mực của người thầy thuốc.

Học vấn

  • 2013 - 2018: Dược sĩ đại học tại Đại học Lạc Hồng.

Kinh nghiệm

Từ 11/2018 - 03/2020: Làm việc tại Công ty Hello Bacsi.

Từ 04/2020 - 05/2021: Cộng tác Biên tập viên tại Công ty TNHH YouMed Việt Nam.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật