Tim mạch

Tăng huyết áp: Các bài tập yoga hỗ trợ huyết áp (Phần 2)

Ở người bị cao huyết áp, ngòai việc dùng thuốc và có một chế độ dinh dưỡng phù hợp, thì việc tập các bài tập yoga phù hợp cũng có thể giúp hỗ trợ lưu thông máu, cải thiện huyết áp và nâng cao tinh thần. Bạn có thể thử áp dụng các bài tập […]

yoga

Các bài tập yoga giúp ổn định huyết áp

Ở người bị cao huyết áp, ngoài việc dùng thuốc và có một chế độ dinh dưỡng phù hợp thì việc tập các bài tập yoga phù hợp cũng có thể giúp hỗ trợ lưu thông máu, nâng cao tinh thần và cải thiện huyết áp. Hãy cùng bác sĩ Hồ Ngọc Lợi áp dụng […]