YouMed
Dược sĩ Tạ Hoàn Thiện Quân

Dược sĩ Tạ Hoàn Thiện Quân

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Dược sĩ

Chuyên khoa

Dược

Nơi công tác

Công ty TNHH YouMed Việt Nam

Thời gian hợp tác

01/03/2020 - 31/05/2021

Thông tin được cập nhật lần cuối: 01/07/2021

Giới thiệu

Được làm việc và cống hiến tại YouMed là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi có được. Tại đây, tôi hiểu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân và đội ngũ YouMed là không chỉ mang lại thông tin sức khỏe chính xác nhất mà còn từng bước xây dựng cho nền y tế Việt Nam vững mạnh hơn. Đây không đơn thuần là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, là sứ mạng, là niềm tự hào và xúc động mà bản thân tôi không thể nói thành lời.

Học vấn

  • 2014 - 2019: Dược sĩ Đại học tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

2014 – 2019: Dược sĩ Đại học tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

2020 – Hiện nay: Socials Leader tại Công ty TNHH YouMed Việt Nam.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật