YouMed

B岷 c贸 bi岷縯 vitamin C c贸 trong th峄眂 ph岷﹎ n脿o hay kh么ng?

B谩c s末 PHAN V膫N GI脕O
T谩c gi岷: B谩c s末 Phan V膬n Gi谩o
Chuy锚n khoa: Ngo岷 t峄昻g qu谩t

Vitamin C l脿 m峄檛 vitamin tan trong n瓢峄沜 v脿 c贸 vai tr貌 quan tr峄峮g trong c啤 th峄. Vitamin n脿y c贸 trong nhi峄乽 lo岷 th峄眂 ph岷﹎ kh谩c nhau. V岷瓂 b岷 c贸 bi岷縯 vitamin C c贸 trong th峄眂 ph岷﹎ n脿o hay kh么ng? H茫y c霉ng c谩c chuy锚n gia c峄 YouMed t矛m hi峄僽 v峄 nh峄痭g th峄眂 ph岷﹎ n脿y nh茅!

Cam

Cam l脿 m峄檛 ngu峄搉 cung c岷 vitamin C d峄搃 d脿o v脿 c贸 th峄 t矛m ki岷縨 d峄 d脿ng. M峄檛 ly n瓢峄沜 cam 8 ounce (kho岷g 240 ml) ch峄゛ 120 mg vitamin C. V矛 v岷瓂 ch峄 c岷 m峄檛 qu岷 cam l脿 b岷 膽茫 c贸 膽峄 l瓢峄g vitamin C cho m峄檛 ng脿y.

Cam l脿 m峄檛 ngu峄搉 cung c岷 vitamin C d峄搃 d脿o v脿 c贸 th峄 t矛m ki岷縨 d峄 d脿ng.
Cam l脿 m峄檛 ngu峄搉 cung c岷 vitamin C d峄搃 d脿o v脿 c贸 th峄 t矛m ki岷縨 d峄 d脿ng.

Cam c农ng l脿 ngu峄搉 cung c岷 kali, folate, lutein v脿 vitamin A. 膼峄搉g th峄漣, cam c农ng l脿 ngu峄搉 cung c岷 ch岷 x啤 d峄搃 d脿o. Nh瓢ng h岷 h岷縯 ch岷 x啤 s岷 b峄 m岷 khi b岷 u峄憂g n瓢峄沜 cam 茅p.

B瓢峄焛

B瓢峄焛 c贸 li锚n quan 膽岷縩 cam, v矛 v岷瓂 kh么ng c贸 g矛 ng岷 nhi锚n khi ch煤ng c农ng ch峄゛ nhi峄乽 vitamin C. N峄璦 qu岷 b瓢峄焛 c贸 45 mg vitamin C, c峄檔g v峄沬 ch岷 x啤, kali v脿 nhi峄乽 vitamin A. Ngo脿i ra, m峄檛 qu岷 b瓢峄焛 ch峄 cung c岷 41 calo. Do 膽贸, n贸 tr峄 th脿nh m峄檛 l峄盿 ch峄峮 tuy峄噒 v峄漣 cho nh峄痭g ng瓢峄漣 膽ang c峄 g岷痭g 膬n u峄憂g l脿nh m岷h ho岷穋 gi岷 c芒n.

B岷 c贸 th峄 膬n b瓢峄焛 nh瓢 m贸n tr谩ng mi峄噉g, u峄憂g n瓢峄沜 茅p b瓢峄焛 ho岷穋 th锚m v脿o c谩c m贸n salad.

峄歵 chu么ng xanh

M峄檛 qu岷 峄泃 chu么ng xanh c峄 trung b矛nh c贸 95 mg vitamin C –聽 膽峄 l瓢峄g vitamin C cho m峄檛 ng脿y. 峄歵 chu么ng xanh c农ng cung c岷 8% gi谩 tr峄 h脿ng ng脿y c峄 vitamin A, K v脿 15% vitamin B6. 膼峄搉g th峄漣, 峄泃 chu么ng xanh ch峄 ch峄゛ 24 calo – m峄檛 th峄眂 ph岷﹎ tuy峄噒 v峄漣 cho ch岷 膽峄 gi岷 c芒n.

峄歵 chu么ng xanh c贸 th峄 膽瓢峄 th谩i l谩t ho岷穋 b膬m nh峄 v脿 th锚m v脿o m贸n salad ho岷穋 膽瓢峄 s峄 d峄g nh瓢 m峄檛 th脿nh ph岷 trong nhi峄乽 m贸n 膬n.

峄歵 chu么ng 膽峄

C农ng nh瓢 峄泃 chu么ng xanh, 峄泃 chu么ng 膽峄 ch峄゛ nhi峄乽 vitamin C nh瓢ng ch煤ng c贸 m霉i v峄 铆t n峄搉g h啤n. M峄檛 ch茅n 峄泃 chu么ng 膽峄 th谩i l谩t cung c岷 kho岷g 117 mg vitamin C v脿 ch峄 c贸 28 calo. N贸 c农ng ch峄゛ nhi峄乽 ch岷 x啤, vitamin A v脿 m峄檛 s峄 vitamin B t峄昻g h峄.

B岷 c贸 th峄 th锚m 峄泃 chu么ng 膽峄 b膬m nh峄 v脿o m贸n salad ho岷穋 s峄 d峄g ch煤ng 膽峄 膬n k猫m v峄沬 c谩c lo岷 rau. 峄歵 chu么ng 膽峄 v岷玭 gi峄 膽瓢峄 kh谩 nhi峄乽 vitamin C sau khi n岷. V矛 v岷瓂 ch煤ng c农ng l脿 m峄檛 th峄眂 ph岷﹎ b峄 sung tuy峄噒 v峄漣 cho c谩c m贸n s煤p v脿 m贸n h岷.

D芒u t芒y

D芒u t芒y ng峄峵, m峄峮g n瓢峄沜 v脿 ch峄゛ r岷 nhi峄乽 vitamin C. M峄檛 ly d芒u t芒y c贸 98 mg vitamin n脿y. D芒u t芒y c农ng l脿 m峄檛 ngu峄搉 cung c岷 ch岷 x啤 v脿 folate r岷 t峄憈 cho c啤 th峄. 膼峄搉g th峄漣 c农ng l脿 m峄檛 ngu峄搉 cung c岷 kali v脿 magi锚.

B岷 c农ng c贸 th峄 th锚m c谩c l谩t d芒u t芒y v脿o b峄檛 y岷縩 m岷h, ng农 c峄慶 l岷h ho岷穋 s峄痑 chua 膽峄 c贸 m峄檛 b峄痑 s谩ng l脿nh m岷h.

B么ng c岷 xanh

M峄檛 ch茅n b么ng c岷 xanh s峄憂g c岷痶 nh峄 c贸 81 mg vitamin C. N贸 kh么ng nhi峄乽 vitamin n脿y nh瓢 n瓢峄沜 cam, nh瓢ng m峄檛 ph岷 l峄沶 b么ng c岷 xanh cung c岷 膽峄 l瓢峄g vitamin C b岷 c岷 cho m峄檛 ng脿y. T霉y thu峄檆 v脿o c谩ch ch岷 bi岷縩 b么ng c岷 xanh m脿 l瓢峄g vitamin C b峄 gi岷 膽i s岷 kh谩c nhau.

M峄檛 ch茅n b么ng c岷 xanh n岷 ch铆n c岷痶 nh峄 c贸 kho岷g 50 mg vitamin C, m峄檛 l瓢峄g v岷玭 c貌n 岷 t瓢峄g. 膼峄 t膬ng l瓢峄g vitamin C s岷祅 c贸 trong b么ng c岷 xanh, b岷 c贸 th峄 gi岷 th峄漣 gian n岷. V铆 d峄, ch峄 c岷 h岷 nh岷 rau.

M峄檛 ch茅n b么ng c岷 xanh (s峄憂g ho岷穋 n岷 ch铆n) c贸 kho岷g 30 calo. B么ng c岷 xanh c农ng cung c岷 nhi峄乽 canxi, kali, ch岷 x啤, vitamin A v脿 K v脿 ch岷 ch峄憂g oxy h贸a.

Kiwi

Kiwi l脿 m峄檛 ngu峄搉 tuy峄噒 v峄漣 c峄 vitamin C. M峄檛 qu岷 nh峄 cung c岷 h啤n 60 mg vitamin n脿y. Qu岷 kiwi c农ng r岷 gi脿u kali v脿 ch岷 x啤 v脿 r岷 铆t calo. Kiwi r岷 ngon n岷縰 膬n kh么ng ho岷穋 tr峄檔 v峄沬 c谩c lo岷 tr谩i c芒y ho岷穋 c谩c lo岷 h岷 kh谩c 膽峄 t岷 th脿nh m贸n salad tr谩i c芒y l脿nh m岷h.

C岷 Brussels

C岷 Brussels r岷 gi脿u vitamin C. Ngay c岷 sau khi n岷 ch铆n, m峄檛 ch茅n v岷玭 cung c岷 nhi峄乽 h啤n nhu c岷 h脿ng ng脿y c峄 b岷 v峄 l瓢峄g vitamin n脿y. Ch煤ng c农ng ch峄゛ nhi峄乽 vitamin v脿 kho谩ng ch岷, ch岷 x啤 v脿 ch岷 ch峄憂g oxy h贸a.

C岷 Brussels th瓢峄漬g 膽瓢峄 n岷 ch铆n v脿 ph峄 v峄 nh瓢 m峄檛 m贸n 膬n ph峄, nh瓢ng b岷 c农ng c贸 th峄 c岷痶 l谩t b岷痯 c岷 Brussels s峄憂g v脿 s峄 d峄g ch煤ng trong c谩c c么ng th峄ヽ salad.

B岷痯 c岷

B岷痯 c岷 s峄憂g c贸 th峄 b峄 sung m峄檛 ch煤t vitamin C v脿o l瓢峄g 膬n h脿ng ng脿y c峄 b岷. Nh瓢ng b岷痯 c岷 n岷 ch铆n th岷璵 ch铆 c貌n cung c岷 nhi峄乽 h啤n th岷. M岷穋 d霉 n岷 ch铆n l脿m gi岷 l瓢峄g vitamin C trong b岷 k峄 th峄眂 ph岷﹎ n脿o, nh瓢ng n贸 c农ng l脿m gi岷 kh峄慽 l瓢峄g,. V矛 v岷瓂 b岷 s岷 nh岷璶 膽瓢峄 nhi峄乽 vitamin C h啤n cho m峄梚 ch茅n b岷痯 c岷 n岷 ch铆n.

膼贸 l脿 l媒 do t岷 sao m峄檛 ch茅n b岷痯 c岷 s峄憂g c贸 kho岷g 30mg vitamin C, trong khi m峄檛 ch茅n b岷痯 c岷 n岷 ch铆n c贸 g岷 60 mg. B岷痯 c岷 c农ng ch峄゛ ch岷 ch峄憂g oxy h贸a, kho谩ng ch岷, vitamin K v脿 ch岷 x啤.

C脿 chua

M峄檛 qu岷 c脿 chua s峄憂g cung c岷 kho岷g 20 miligam. Nh瓢ng b岷 s岷 nh岷璶 膽瓢峄 nhi峄乽 vitamin C h啤n khi u峄憂g n瓢峄沜 茅p c脿 chua. M峄檛 ly n瓢峄沜 茅p c脿 chua 240ml c贸 h啤n 120 mg vitamin C. N贸 c农ng gi脿u vitamin A v脿 lycopene, m峄檛 ch岷 ch峄憂g oxy h贸a t峄憈 cho tim c峄 b岷

C脿 chua c贸 r岷 nhi峄乽 vitamin C
C脿 chua c贸 r岷 nhi峄乽 vitamin C

B么ng c岷 tr岷痭g

B么ng c岷 tr岷痭g gi貌n, ngon v脿 l脿 ngu峄搉 cung c岷 vitamin C d峄搃 d脿o. M峄檛 ch茅n b么ng c岷 tr岷痭g聽s峄憂g c贸 51 mg vitamin C. B么ng c岷 tr岷痭g c农ng gi脿u ch岷 x啤, canxi, kali, folate, vitamin K v脿 ch岷 ch峄憂g oxy h贸a. B岷 c贸 th峄 膬n b么ng c岷 tr岷痭g聽 s峄憂g v峄沬 salad ho岷穋 h岷 ch铆n.

D瓢a l瓢峄沬

D瓢a l瓢峄沬 l脿 m峄檛 m贸n 膬n 膽峄 gi岷 nhi峄噒 tuy峄噒 v峄漣 trong ng脿y h猫 n贸ng b峄ヽ. Ngo脿i ra, n贸 c貌n l脿 m峄檛 ngu峄搉 cung c岷 vitamin C. M峄檛 qu岷 d瓢a l瓢峄沬聽 c贸 g岷 60 mg vitamin C, c霉ng v峄沬 nhi峄乽 kali, niacin v脿 vitamin A. N贸 c农ng ch峄゛ r岷 铆t calo n锚n n贸 th瓢峄漬g 膽瓢峄 s峄 d峄g trong c谩c ch岷 膽峄 膬n ki锚ng.

B岷 c贸 th峄 膬n d瓢a l瓢峄沬聽 nh瓢 m峄檛 m贸n 膬n nh岷 ho岷穋 k岷縯 h峄 v峄沬 tr谩i c芒y kh谩c 膽峄 c贸 m贸n salad tr谩i c芒y ngon v脿 t峄憈 cho s峄ヽ kh峄廵.

Th啤m (kh贸m)

Th啤m (kh贸m)聽 r岷 ng峄峵 v脿 ngon v脿 ch煤ng c农ng ch峄゛ nhi峄乽 vitamin. M峄檛 ch茅n th啤m c贸 kho岷g 80 mg vitamin C v脿 c贸 kho岷g 80 calo. 膼芒y c农ng l脿 m峄檛 ngu峄搉 cung c岷 kali, magi锚, folate v脿 ch岷 x啤.

B岷 c贸 th峄 xay sinh t峄 th啤m ho岷穋 th锚m th啤m v脿o c谩c m贸n salad 膽峄 t膬ng th锚m h瓢啤ng v峄 c峄 n贸.

Khoai t芒y

Khoai t芒y n峄昳 ti岷縩g v峄沬 h脿m l瓢峄g kali cao nh瓢ng n贸 c农ng ch峄゛ nhi峄乽 vitamin C. Khoai t芒y c农ng l脿 m峄檛 ngu峄搉 cung c岷 niacin v脿 magi锚 d峄搃 d脿o. Ngo脿i ra, 膬n khoai t芒y l脿 m峄檛 c谩ch t峄憈 膽峄 b峄 sung ch岷 x啤 v脿o ch岷 膽峄 膬n u峄憂g c峄 b岷.

Khoai t芒y n峄昳 ti岷縩g v峄沬 h脿m l瓢峄g kali cao nh瓢ng n贸 c农ng ch峄゛ nhi峄乽 vitamin C.
Khoai t芒y n峄昳 ti岷縩g v峄沬 h脿m l瓢峄g kali cao nh瓢ng n贸 c农ng ch峄゛ nhi峄乽 vitamin C.

B脿i vi岷縯 tr锚n 膽茫 gi峄沬 thi峄噓 膽岷縩 c谩c b岷 v峄 vitamin C c贸 trong th峄眂 ph岷﹎ n脿o. Hi峄僽 膽瓢峄 th脿nh ph岷 dinh d瓢峄g c峄 c谩c lo岷 th峄眂 ph岷﹎ n脿y s岷 gi煤p b岷 c贸 媒 th峄ヽ x芒y d峄眓g ch岷 膽峄 膬n u峄憂g h峄 l媒 h啤n.

C脿i 膽岷穞 ngay 峄﹏g d峄g YouMed 膽峄 膽岷穞 kh谩m ti峄噉 l峄, kh么ng ch峄 膽峄 t岷 h啤n 25 b峄噉h vi峄噉, 475 b谩c s末 v脿 50 ph貌ng kh谩m 膽a khoa li锚n k岷縯 ch铆nh th峄ヽ v峄沬 YouMed. Hotline t瓢 v岷 1900 2805 .

C谩c t铆nh n膬ng r岷 h峄痷 铆ch c峄 峄﹏g d峄g 膽岷穞 kh谩m YouMed

L岷 s峄 th峄 t峄 tr瓢峄沜, kh谩m 膽煤ng khung gi峄

L岷 s峄 th峄 t峄 tr瓢峄沜, kh谩m 膽煤ng khung gi峄

Ch峄峮 b谩c s末, chuy锚n khoa ph霉 h峄

Chat mi峄卬 ph铆
v峄沬 b谩c s末

Chat v脿 g峄峣 v峄沬 b谩c s末

Video call
v峄沬 b谩c s末

Nh岷璶 v脿 l瓢u tr峄 h峄 s啤, toa thu峄慶, l峄媍h s峄 kh谩m

Nh岷璶 v脿 l瓢u tr峄 h峄 s啤, toa thu峄慶, l峄媍h s峄 kh谩m

Mua tr峄眂 tuy岷縩 c谩c s岷 ph岷﹎ y t岷, s峄ヽ kh峄廵 ch铆nh h茫ng

Mua tr峄眂 tuy岷縩 c谩c s岷 ph岷﹎ y t岷, s峄ヽ kh峄廵 ch铆nh h茫ng

膼峄峜 tin y t岷 ch铆nh th峄憂g

膼峄峜 tin y t岷
ch铆nh th峄憂g

Ngu峄搉 tham kh岷 / Source

Trang tin y t岷 YouMed ch峄 s峄 d峄g c谩c ngu峄搉 tham kh岷 c贸 膽峄 uy t铆n cao, c谩c t峄 ch峄ヽ y d瓢峄, h峄峜 thu岷璽 ch铆nh th峄憂g, t脿i li峄噓 t峄 c谩c c啤 quan ch铆nh ph峄 膽峄 h峄 tr峄 c谩c th么ng tin trong b脿i vi岷縯 c峄 ch煤ng t么i. T矛m hi峄僽 v峄 Quy tr矛nh bi锚n t岷璸 膽峄 hi峄僽 r玫 h啤n c谩ch ch煤ng t么i 膽岷 b岷 n峄檌 dung lu么n ch铆nh x谩c, minh b岷h v脿 tin c岷瓂.

  1. https://www.verywellfit.com/foods-high-in-vitamin-c-2507745

Chia s岷 th么ng tin h峄痷 铆ch n脿y cho m峄峣 ng瓢峄漣