YouMed

Vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen c贸 t峄憈 kh么ng? L瓢u 媒 khi d霉ng

d瓢峄 s末 phan ti峄僽 long
T谩c gi岷: D瓢峄 s末 Phan Ti峄僽 Long
Chuy锚n khoa: D瓢峄

Vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen l脿 gi岷 ph谩p gi煤p t膬ng c瓢峄漬g th峄 l峄眂 v脿 gi岷 t矛nh tr岷g m峄 hay m峄廼 m岷痶. V岷瓂 vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen l脿 s岷 ph岷﹎ g矛? C谩ch d霉ng v脿 nh峄痭g l瓢u 媒 khi u峄憂g s岷 ph岷﹎? H茫y c霉ng D瓢峄 s末 Phan Ti峄僽 Long t矛m hi峄僽 v峄 c谩c th么ng tin v峄 vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen qua b脿i vi岷縯 sau 膽芒y.

Vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen l脿 s岷 ph岷﹎ g矛?

Wit Ecogreen l脿 s岷 ph岷﹎ 膽岷縩 t峄 th瓢啤ng hi峄噓 c峄 Hoa K峄 thu峄檆 nh脿 s岷 xu岷 St.paul Brands. S岷 ph岷﹎ c贸 tinh ch岷 t峄 Broccophane v脿 c谩c th岷 d瓢峄 thi锚n nhi锚n. C贸 t谩c d峄g t膬ng c瓢峄漬g thioredoxin. T峄 膽贸 gi煤p b岷 v峄 t岷 b脿o bi峄僽 m么 s岷痗 t峄 v玫ng m岷 v脿 th峄 tinh th峄 t峄 b锚n trong, gi岷 m峄 v脿 m峄廼 m岷痶.

WIT l脿 gi岷 ph谩p h峄 tr峄 t膬ng c瓢峄漬g th峄 l峄眂 d霉ng 膽瓢峄 cho ng瓢峄漣 l峄沶 v脿 c岷 tr岷 tr锚n 12 tu峄昳 an to脿n, hi峄噓 qu岷.
WIT l脿 gi岷 ph谩p h峄 tr峄 t膬ng c瓢峄漬g th峄 l峄眂 d霉ng 膽瓢峄 cho ng瓢峄漣 l峄沶 v脿 c岷 tr岷 tr锚n 12 tu峄昳 an to脿n, hi峄噓 qu岷.

Th脿nh ph岷 c峄 vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen:

S岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 chi岷縯 xu岷 t峄 c谩c th脿nh ph岷 thi锚n nhi锚n ch铆nh nh瓢:

 • Tagetes Erecta Extract: 100 mg.
 • Bilberry PE 5:1: 100 mg.
 • NovoOmega: 65 mg.
 • BroccoPhane: 5000 mcg.
 • Black Currant PE 4:1: 100 ml.

C么ng d峄g c峄 c谩c th脿nh ph岷

Tagetes Erecta Extract1

M峄檛 ho岷 ch岷 膽瓢峄 tinh ch岷 t峄 b么ng c煤c v岷 th峄, bao g峄搈 Zeaxanthin v脿 Lutein. Hai ho岷 ch岷 n脿y gi煤p t膬ng c瓢峄漬g ho岷 膽峄檔g c峄 c谩c enzyme gi煤p ch峄憂g oxy h贸a v脿 ch峄憂g vi锚m.

Bilberry2

Gi岷 kh么 m岷痶 v脿 m峄廼 m岷痶 do l脿m vi峄嘽 v峄沬 c谩c thi岷縯 b峄 膽i峄噉 t峄, c岷 thi峄噉 th峄 l峄眂, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 t岷 nh矛n ban 膽锚m.

Nh峄痭g ph谩t hi峄噉 n脿y cho th岷 chi岷縯 xu岷 vi峄噒 qu岷 膽en c贸 ch峄゛ anthocyanins c贸 th峄 l脿m thay 膽峄昳 t谩c 膽峄檔g c峄 谩nh s谩ng LED m脿u xanh.

NovoOmega

Ch峄゛ nhi峄乽 DHA gi煤p b岷 v峄 v脿 nu么i d瓢峄g v玫ng m岷.

BroccoPhane3

Tinh ch岷 n脿y 膽瓢峄 chi岷縯 xu岷 t峄 鈥嬧b么ng c岷 xanh, b锚n trong ch峄゛ r岷 nhi峄乽 Sulforaphane. C贸 t谩c d峄g k铆ch th铆ch t膬ng thioredoxin trong m岷痶. T峄 膽贸, gi煤p t膬ng ho岷 膽峄檔g b岷 v峄 c峄 th峄 tinh th峄 v脿 t岷 b脿o v玫ng m岷 膽峄搉g th峄漣 gi煤p c岷 thi峄噉 th峄 l峄眂.

Black Currant4

膼瓢峄 tinh ch岷 t峄 qu岷 m芒m x么i 膽en. C贸 th峄 cung c岷 anthocyanin trong ch岷 膽峄 膬n u峄憂g, c贸 th峄 c贸 l峄 cho ch峄ヽ n膬ng th峄 gi谩c b岷眓g c谩ch t膬ng l瓢u th么ng m谩u v玫ng m岷 膽峄 gi岷 c谩c tri峄噓 ch峄﹏g m峄廼 m岷痶.

C么ng d峄g c峄 vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen

 • Gi煤p cung c岷 d瓢峄g ch岷 膽峄 b岷 v峄 v玫ng m岷 v脿 c谩c t岷 b脿o th峄 tinh th峄. 膼i峄乽 n脿y gi煤p gi岷 膽峄 m峄 ho岷穋 m峄 c峄 m岷痶, 膽峄搉g th峄漣 h峄 tr峄 t膬ng c瓢峄漬g th峄 l峄眂.
 • T膬ng c瓢峄漬g b峄 sung c谩c ho岷 ch岷 gi煤p h峄 tr峄 膽i峄乽 tr峄 v脿 c岷 thi峄噉 c谩c tri峄噓 ch峄﹏g kh么 m岷痶, 膽au nh峄ヽ m岷痶.
 • Gi煤p ng膬n ng峄玜 v脿 ki峄僲 so谩t c谩c t岷璽 kh煤c x岷 ho岷穋 suy gi岷 th峄 l峄眂 do s峄 d峄g nhi峄乽 m谩y t铆nh v脿 膽i峄噉 tho岷 di 膽峄檔g.
 • Gi煤p ng膬n ng峄玜 b峄噉h 膽峄 th峄 tinh th峄 ho岷穋 c岷 thi峄噉 c谩c v岷 膽峄 li锚n quan 膽岷縩 t峄昻 th瓢啤ng v玫ng m岷 do b峄噉h 膽谩i th谩o 膽瓢峄漬g, b峄噉h tim ho岷穋 h煤t thu峄慶 g芒y ra.
 • Gi岷 nguy c啤 m霉 m峄檛 c谩ch hi峄噓 qu岷.

S岷 ph岷﹎ vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen c贸 th峄眂 s峄 t峄憈 kh么ng?

S岷 ph岷﹎ c贸 ngu峄搉 g峄慶 xu岷 x峄 r玫 r脿ng v脿 膽瓢峄 nh岷璸 kh岷﹗ tr峄眂 ti岷縫 t峄 M峄. B锚n c岷h 膽贸 c貌n 膽瓢峄 B峄 Y T岷 ki峄僲 膽峄媙h v脿 c岷 gi岷 ph茅p.5 Do 膽贸 ng瓢峄漣 ti锚u d霉ng s岷 膽瓢峄 膽岷 b岷 an to脿n v脿 ch岷 l瓢峄g c峄 s岷 ph岷﹎. 膼峄搉g th峄漣 y锚n t芒m s峄 d峄g h啤n.

Hi峄噓 qu岷 c峄 s岷 ph岷﹎ c貌n ph峄 thu峄檆 v脿o c谩c y岷縰 t峄 nh瓢:

 • T矛nh trang m岷痶 khi b岷痶 膽岷 s峄 d峄g 峄 m峄梚 c谩 nh芒n.
 • C贸 tu芒n th峄 qu谩 tr矛nh 膽i峄乽 tr峄.
 • C啤 膽峄媋 c峄 t峄玭g 膽峄慽 t瓢峄g.

C谩ch d霉ng vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen

Vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen gi煤p c岷 thi峄噉 c谩c v岷 膽峄 v峄 m岷痶 v脿 t膬ng hi峄噓 qu岷 c么ng vi峄嘽. 膼峄 s峄 d峄g thu峄慶 c贸 hi峄噓 qu岷 nh瓢 mong mu峄憂, b岷 n锚n s峄 d峄g 膽峄乽 膽岷穘 theo ch峄 膽峄媙h c峄 b谩c s末.

 • V峄 li峄乽 l瓢峄g, u峄憂g 1 vi锚n m峄梚 ng脿y sau b峄痑 s谩ng ho岷穋 b峄痑 tr瓢a. T峄憈 nh岷 n锚n u峄憂g thu峄慶 tr峄眂 ti岷縫 v峄沬 n瓢峄沜 l峄峜 ho岷穋 n瓢峄沜 膽un s么i.
 • Trong qu谩 tr矛nh u峄憂g, kh么ng 膽瓢峄 nhai ho岷穋 t谩ch vi锚n thu峄慶 ra kh峄廼 v峄 nang, 膽峄 kh么ng l脿m gi岷 ch岷 l瓢峄g c峄 thu峄慶.

膼峄慽 t瓢峄g n脿o n锚n s峄 d峄g Wit

Ng瓢峄漣 l峄沶 v脿 tr岷 em tr锚n 12 tu峄昳.

Ngo脿i ra s岷 ph岷﹎ c貌n ph霉 h峄 v峄沬 c谩c 膽峄慽 t瓢峄g c贸 c谩c tri峄噓 ch峄﹏g v脿 b峄噉h l媒 sau:

Wit Ecogreen ph霉 h峄 v峄沬 膽峄慽 t瓢峄g th瓢峄漬g xuy锚n b峄 m峄廼 m岷痶
Wit Ecogreen ph霉 h峄 v峄沬 膽峄慽 t瓢峄g th瓢峄漬g xuy锚n b峄 m峄廼 m岷痶

Ph峄 n峄 c贸 thai v脿 cho con b煤 c贸 膽瓢峄 s峄 d峄g Wit Ecogreen kh么ng?

Kh么ng s峄 d峄g vi锚n u峄憂g b峄 m岷痶 Wit cho ph峄 n峄 c贸 thai, ph峄 n峄 膽ang cho con b煤 ho岷穋 tr岷 em d瓢峄沬 12 tu峄昳.6

Kh么ng s峄 d峄g vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen cho ph峄 n峄 c贸 thai v脿 ph峄 n峄 cho con b煤
Kh么ng s峄 d峄g vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen cho ph峄 n峄 c贸 thai v脿 ph峄 n峄 cho con b煤

X峄 tr铆 khi s峄 d峄g qu谩 li峄乽

Cho 膽岷縩 hi峄噉 t岷, v岷玭 ch瓢a ghi nh岷璶 tr瓢峄漬g h峄 n脿o qu谩 li峄乽 s岷 ph岷﹎ vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen. Tuy nhi锚n, 膽峄 膽岷 b岷 an to脿n s峄ヽ kh峄廵, ch峄 n锚n s峄 d峄g theo li峄乽 l瓢峄g khuy岷縩 c谩o c峄 nh脿 s岷 xu岷.

N岷縰 trong qu谩 tr矛nh s峄 d峄g c贸 b岷 c峄 bi峄僽 hi峄噉 b岷 th瓢峄漬g n脿o nghi ng峄 l脿 do s峄 d峄g qu谩 li峄乽. H茫y ng峄玭g s峄 d峄g ngay v脿 l岷璸 t峄ヽ 膽i 膽岷縩 c啤 s峄 y t岷 g岷 nh岷 膽峄 膽瓢峄 x峄 l媒 k峄媝 th峄漣.

X峄 tr铆 khi qu锚n m峄檛 li峄乽 s岷 ph岷﹎

Khi ph谩t hi峄噉 qu锚n u峄憂g m峄檛 li峄乽, ngay l岷璸 t峄ヽ u峄憂g b峄 sung s峄沵 nh岷 c贸 th峄 li峄乽 膽茫 qu锚n.

Tr瓢峄漬g h峄 khi nh峄 ra li峄乽 膽茫 qu锚n qu谩 g岷 v峄沬 li峄乽 ti岷縫 theo th矛 kh么ng u峄憂g li峄乽 膽茫 qu锚n.

Kh么ng 膽瓢峄 t峄 媒 t膬ng li峄乽 khi s峄 d峄g s岷 ph岷﹎ vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen.

T谩c d峄g ph峄 c峄 s岷 ph岷﹎

Ch瓢a ghi nh岷璶 b岷 k矛 t谩c d峄g ph峄 kh么ng mong mu峄憂 n脿o c峄 s岷 ph岷﹎.6

Nh峄痭g l瓢u 媒 quan tr峄峮g khi s峄 d峄g vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen

 • Kh么ng d霉ng vi锚n u峄憂g Wit cho ng瓢峄漣 b峄 m岷玭 c岷 v峄沬 b岷 c峄 th脿nh ph岷 n脿o c峄 s岷 ph岷﹎.
 • Kh么ng 膽瓢峄 t峄 媒 d霉ng qu谩 li峄乽 khuy岷縩 c谩o c峄 nh脿 s岷 xu岷.
 • S岷 ph岷﹎ n脿y kh么ng ph岷 l脿 thu峄慶. V矛 v岷瓂 n贸 s岷 kh么ng c贸 t谩c d峄g thay th岷 thu峄慶 ch峄痑 b峄噉h.

C谩ch b岷 qu岷

 • B岷 qu岷 Wit b峄 m岷痶 峄 n啤i kh么 r谩o, tho谩ng m谩t, nhi峄噒 膽峄 d瓢峄沬 30 掳C.
 • Tr谩nh 岷﹎ v脿 谩nh n岷痭g m岷穞 tr峄漣, 膽峄 xa t岷 tay tr岷 em.

Wit Ecogreen gi谩 bao nhi锚u?

S岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 s岷 xu岷 d瓢峄沬 d岷g vi锚n nang v脿 膽瓢峄 膽峄眓g trong l峄 th峄 tinh h峄 quy chu岷﹏ v峄沬 l峄 15 vi锚n v脿 30 vi锚n. T霉y thu峄檆 v脿o quy c谩ch 膽贸ng m脿 s岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 b谩n v峄沬 c谩c m峄ヽ gi谩 kh谩c nhau.

C峄 th峄, 膽峄慽 v峄沬 l峄 30 vi锚n, s岷 ph岷﹎ 膽ang 膽瓢峄 b谩n tr锚n th峄 tr瓢峄漬g v峄沬 m峄ヽ gi谩 l脿 330.000 VN膼, c貌n l峄 15 vi锚n c贸 gi谩 l脿 170.000 VN膼. Gi谩 thu峄慶 峄 m峄梚 c啤 s峄 v脿 膽岷 l媒 b谩n c贸 th峄 ch锚nh l峄嘽h nh瓢ng kh么ng qu谩 cao so v峄沬 m峄ヽ gi谩 nh脿 s岷 xu岷 膽瓢a ra.

Nh峄痭g th么ng tin v峄 vi锚n u峄憂g聽b峄 m岷痶 Wit Ecogreen n锚u tr锚n ch峄 mang t铆nh ch岷 tham kh岷. 膼峄 bi岷縯 th锚m v峄 s岷 ph岷﹎, c谩c b岷 vui l貌ng g岷穚 tr峄眂 ti岷縫 b谩c s末 ho岷穋 d瓢峄 s末 膽峄 膽瓢峄 nh芒n vi锚n t瓢 v岷 chi ti岷縯 h啤n.

Bi锚n t岷璸 b峄焛: D瓢峄 s末 Phan Ti峄僽 Long

Ngu峄搉 tham kh岷 / Source

Trang tin y t岷 YouMed ch峄 s峄 d峄g c谩c ngu峄搉 tham kh岷 c贸 膽峄 uy t铆n cao, c谩c t峄 ch峄ヽ y d瓢峄, h峄峜 thu岷璽 ch铆nh th峄憂g, t脿i li峄噓 t峄 c谩c c啤 quan ch铆nh ph峄 膽峄 h峄 tr峄 c谩c th么ng tin trong b脿i vi岷縯 c峄 ch煤ng t么i. T矛m hi峄僽 v峄 Quy tr矛nh bi锚n t岷璸 膽峄 hi峄僽 r玫 h啤n c谩ch ch煤ng t么i 膽岷 b岷 n峄檌 dung lu么n ch铆nh x谩c, minh b岷h v脿 tin c岷瓂.

 1. Dietary sources of lutein and zeaxanthin carotenoids and their role in eye healthhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23571649/

  Ng脿y tham kh岷: 01/11/2022

 2. Bilberry extract and anthocyanins suppress unfolded protein response induced by exposure to blue LED light of cells in photoreceptor cell linehttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30294201/

  Ng脿y tham kh岷: 01/11/2022

 3. Sulforaphane enhances the ability of human retinal pigment epithelial cell against oxidative stress, and its effect on gene expression profile evaluated by microarray analysishttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24187606/

  Ng脿y tham kh岷: 01/11/2022

 4. A novel botanical formula improves eye fatigue and dry eye: a randomized, double-blind, placebo-controlled studyhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32542334/

  Ng脿y tham kh岷: 01/11/2022

 5. Gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 c么ng b峄 an to脿n th峄眂 ph岷﹎ Wit Ecogreenhttps://youmed.vn/tin-tuc/wp-content/uploads/2021/06/giay-chung-nhan-vien-uong-bo-mat-wit.jpg

  Ng脿y tham kh岷: 01/11/2022

 6. T峄 h瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g Wit Ecogreenhttps://youmed.vn/tin-tuc/wp-content/uploads/2021/06/wit-ecogreen.jpg

  Ng脿y tham kh岷: 01/11/2022

Chia s岷 th么ng tin h峄痷 铆ch n脿y cho m峄峣 ng瓢峄漣