YouMed

Vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen c贸 t峄憈 kh么ng? L瓢u 媒 khi d霉ng

d瓢峄 s末 phan ti峄僽 long
T谩c gi岷: Th岷 s末, D瓢峄 s末 Phan Ti峄僽 Long
Chuy锚n khoa: D瓢峄

Vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen l脿 gi岷 ph谩p gi煤p t膬ng c瓢峄漬g th峄 l峄眂 v脿 gi岷 t矛nh tr岷g m峄 hay m峄廼 m岷痶. V岷瓂 vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen l脿 s岷 ph岷﹎ g矛? C谩ch d霉ng v脿 nh峄痭g l瓢u 媒 khi u峄憂g s岷 ph岷﹎? H茫y c霉ng D瓢峄 s末 Phan Ti峄僽 Long t矛m hi峄僽 v峄 c谩c th么ng tin v峄 vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen qua b脿i vi岷縯 sau 膽芒y.

Vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen l脿 s岷 ph岷﹎ g矛?

Wit Ecogreen l脿 s岷 ph岷﹎ 膽岷縩 t峄 th瓢啤ng hi峄噓 c峄 Hoa K峄 thu峄檆 nh脿 s岷 xu岷 St.paul Brands. S岷 ph岷﹎ c贸 tinh ch岷 t峄 Broccophane v脿 c谩c th岷 d瓢峄 thi锚n nhi锚n. C贸 t谩c d峄g t膬ng c瓢峄漬g thioredoxin. T峄 膽贸 gi煤p b岷 v峄 t岷 b脿o bi峄僽 m么 s岷痗 t峄 v玫ng m岷 v脿 th峄 tinh th峄 t峄 b锚n trong, gi岷 m峄 v脿 m峄廼 m岷痶.

WIT l脿 gi岷 ph谩p h峄 tr峄 t膬ng c瓢峄漬g th峄 l峄眂 d霉ng 膽瓢峄 cho ng瓢峄漣 l峄沶 v脿 c岷 tr岷 tr锚n 12 tu峄昳 an to脿n, hi峄噓 qu岷.
WIT l脿 gi岷 ph谩p h峄 tr峄 t膬ng c瓢峄漬g th峄 l峄眂 d霉ng 膽瓢峄 cho ng瓢峄漣 l峄沶 v脿 c岷 tr岷 tr锚n 12 tu峄昳 an to脿n, hi峄噓 qu岷.

Th脿nh ph岷 c峄 vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen:

S岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 chi岷縯 xu岷 t峄 c谩c th脿nh ph岷 thi锚n nhi锚n ch铆nh nh瓢:

 • Tagetes Erecta Extract: 100 mg.
 • Bilberry PE 5:1: 100 mg.
 • NovoOmega: 65 mg.
 • BroccoPhane: 5000 mcg.
 • Black Currant PE 4:1: 100 ml.

C么ng d峄g c峄 c谩c th脿nh ph岷

Tagetes Erecta Extract1

M峄檛 ho岷 ch岷 膽瓢峄 tinh ch岷 t峄 b么ng c煤c v岷 th峄, bao g峄搈 Zeaxanthin v脿 Lutein. Hai ho岷 ch岷 n脿y gi煤p t膬ng c瓢峄漬g ho岷 膽峄檔g c峄 c谩c enzyme gi煤p ch峄憂g oxy h贸a v脿 ch峄憂g vi锚m.

Bilberry2

Gi岷 kh么 m岷痶 v脿 m峄廼 m岷痶 do l脿m vi峄嘽 v峄沬 c谩c thi岷縯 b峄 膽i峄噉 t峄, c岷 thi峄噉 th峄 l峄眂, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 t岷 nh矛n ban 膽锚m.

Nh峄痭g ph谩t hi峄噉 n脿y cho th岷 chi岷縯 xu岷 vi峄噒 qu岷 膽en c贸 ch峄゛ anthocyanins c贸 th峄 l脿m thay 膽峄昳 t谩c 膽峄檔g c峄 谩nh s谩ng LED m脿u xanh.

NovoOmega

Ch峄゛ nhi峄乽 DHA gi煤p b岷 v峄 v脿 nu么i d瓢峄g v玫ng m岷.

BroccoPhane3

Tinh ch岷 n脿y 膽瓢峄 chi岷縯 xu岷 t峄 鈥嬧b么ng c岷 xanh, b锚n trong ch峄゛ r岷 nhi峄乽 Sulforaphane. C贸 t谩c d峄g k铆ch th铆ch t膬ng thioredoxin trong m岷痶. T峄 膽贸, gi煤p t膬ng ho岷 膽峄檔g b岷 v峄 c峄 th峄 tinh th峄 v脿 t岷 b脿o v玫ng m岷 膽峄搉g th峄漣 gi煤p c岷 thi峄噉 th峄 l峄眂.

Black Currant4

膼瓢峄 tinh ch岷 t峄 qu岷 m芒m x么i 膽en. C贸 th峄 cung c岷 anthocyanin trong ch岷 膽峄 膬n u峄憂g, c贸 th峄 c贸 l峄 cho ch峄ヽ n膬ng th峄 gi谩c b岷眓g c谩ch t膬ng l瓢u th么ng m谩u v玫ng m岷 膽峄 gi岷 c谩c tri峄噓 ch峄﹏g m峄廼 m岷痶.

C么ng d峄g c峄 vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen

 • Gi煤p cung c岷 d瓢峄g ch岷 膽峄 b岷 v峄 v玫ng m岷 v脿 c谩c t岷 b脿o th峄 tinh th峄. 膼i峄乽 n脿y gi煤p gi岷 膽峄 m峄 ho岷穋 m峄 c峄 m岷痶, 膽峄搉g th峄漣 h峄 tr峄 t膬ng c瓢峄漬g th峄 l峄眂.
 • T膬ng c瓢峄漬g b峄 sung c谩c ho岷 ch岷 gi煤p h峄 tr峄 膽i峄乽 tr峄 v脿 c岷 thi峄噉 c谩c tri峄噓 ch峄﹏g kh么 m岷痶, 膽au nh峄ヽ m岷痶.
 • Gi煤p ng膬n ng峄玜 v脿 ki峄僲 so谩t c谩c t岷璽 kh煤c x岷 ho岷穋 suy gi岷 th峄 l峄眂 do s峄 d峄g nhi峄乽 m谩y t铆nh v脿 膽i峄噉 tho岷 di 膽峄檔g.
 • Gi煤p ng膬n ng峄玜 b峄噉h 膽峄 th峄 tinh th峄 ho岷穋 c岷 thi峄噉 c谩c v岷 膽峄 li锚n quan 膽岷縩 t峄昻 th瓢啤ng v玫ng m岷 do b峄噉h 膽谩i th谩o 膽瓢峄漬g, b峄噉h tim ho岷穋 h煤t thu峄慶 g芒y ra.
 • Gi岷 nguy c啤 m霉 m峄檛 c谩ch hi峄噓 qu岷.

S岷 ph岷﹎ vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen c贸 th峄眂 s峄 t峄憈 kh么ng?

S岷 ph岷﹎ c贸 ngu峄搉 g峄慶 xu岷 x峄 r玫 r脿ng v脿 膽瓢峄 nh岷璸 kh岷﹗ tr峄眂 ti岷縫 t峄 M峄. B锚n c岷h 膽贸 c貌n 膽瓢峄 B峄 Y T岷 ki峄僲 膽峄媙h v脿 c岷 gi岷 ph茅p.5 Do 膽贸 ng瓢峄漣 ti锚u d霉ng s岷 膽瓢峄 膽岷 b岷 an to脿n v脿 ch岷 l瓢峄g c峄 s岷 ph岷﹎. 膼峄搉g th峄漣 y锚n t芒m s峄 d峄g h啤n.

Hi峄噓 qu岷 c峄 s岷 ph岷﹎ c貌n ph峄 thu峄檆 v脿o c谩c y岷縰 t峄 nh瓢:

 • T矛nh trang m岷痶 khi b岷痶 膽岷 s峄 d峄g 峄 m峄梚 c谩 nh芒n.
 • C贸 tu芒n th峄 qu谩 tr矛nh 膽i峄乽 tr峄.
 • C啤 膽峄媋 c峄 t峄玭g 膽峄慽 t瓢峄g.

C谩ch d霉ng vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen

Vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen gi煤p c岷 thi峄噉 c谩c v岷 膽峄 v峄 m岷痶 v脿 t膬ng hi峄噓 qu岷 c么ng vi峄嘽. 膼峄 s峄 d峄g thu峄慶 c贸 hi峄噓 qu岷 nh瓢 mong mu峄憂, b岷 n锚n s峄 d峄g 膽峄乽 膽岷穘 theo ch峄 膽峄媙h c峄 b谩c s末.

 • V峄 li峄乽 l瓢峄g, u峄憂g 1 vi锚n m峄梚 ng脿y sau b峄痑 s谩ng ho岷穋 b峄痑 tr瓢a. T峄憈 nh岷 n锚n u峄憂g thu峄慶 tr峄眂 ti岷縫 v峄沬 n瓢峄沜 l峄峜 ho岷穋 n瓢峄沜 膽un s么i.
 • Trong qu谩 tr矛nh u峄憂g, kh么ng 膽瓢峄 nhai ho岷穋 t谩ch vi锚n thu峄慶 ra kh峄廼 v峄 nang, 膽峄 kh么ng l脿m gi岷 ch岷 l瓢峄g c峄 thu峄慶.

膼峄慽 t瓢峄g n脿o n锚n s峄 d峄g Wit

Ng瓢峄漣 l峄沶 v脿 tr岷 em tr锚n 12 tu峄昳.

Ngo脿i ra s岷 ph岷﹎ c貌n ph霉 h峄 v峄沬 c谩c 膽峄慽 t瓢峄g c贸 c谩c tri峄噓 ch峄﹏g v脿 b峄噉h l媒 sau:

Wit Ecogreen ph霉 h峄 v峄沬 膽峄慽 t瓢峄g th瓢峄漬g xuy锚n b峄 m峄廼 m岷痶
Wit Ecogreen ph霉 h峄 v峄沬 膽峄慽 t瓢峄g th瓢峄漬g xuy锚n b峄 m峄廼 m岷痶

Ph峄 n峄 c贸 thai v脿 cho con b煤 c贸 膽瓢峄 s峄 d峄g Wit Ecogreen kh么ng?

Kh么ng s峄 d峄g vi锚n u峄憂g b峄 m岷痶 Wit cho ph峄 n峄 c贸 thai, ph峄 n峄 膽ang cho con b煤 ho岷穋 tr岷 em d瓢峄沬 12 tu峄昳.6

Kh么ng s峄 d峄g vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen cho ph峄 n峄 c贸 thai v脿 ph峄 n峄 cho con b煤
Kh么ng s峄 d峄g vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen cho ph峄 n峄 c贸 thai v脿 ph峄 n峄 cho con b煤

X峄 tr铆 khi s峄 d峄g qu谩 li峄乽

Cho 膽岷縩 hi峄噉 t岷, v岷玭 ch瓢a ghi nh岷璶 tr瓢峄漬g h峄 n脿o qu谩 li峄乽 s岷 ph岷﹎ vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen. Tuy nhi锚n, 膽峄 膽岷 b岷 an to脿n s峄ヽ kh峄廵, ch峄 n锚n s峄 d峄g theo li峄乽 l瓢峄g khuy岷縩 c谩o c峄 nh脿 s岷 xu岷.

N岷縰 trong qu谩 tr矛nh s峄 d峄g c贸 b岷 c峄 bi峄僽 hi峄噉 b岷 th瓢峄漬g n脿o nghi ng峄 l脿 do s峄 d峄g qu谩 li峄乽. H茫y ng峄玭g s峄 d峄g ngay v脿 l岷璸 t峄ヽ 膽i 膽岷縩 c啤 s峄 y t岷 g岷 nh岷 膽峄 膽瓢峄 x峄 l媒 k峄媝 th峄漣.

X峄 tr铆 khi qu锚n m峄檛 li峄乽 s岷 ph岷﹎

Khi ph谩t hi峄噉 qu锚n u峄憂g m峄檛 li峄乽, ngay l岷璸 t峄ヽ u峄憂g b峄 sung s峄沵 nh岷 c贸 th峄 li峄乽 膽茫 qu锚n.

Tr瓢峄漬g h峄 khi nh峄 ra li峄乽 膽茫 qu锚n qu谩 g岷 v峄沬 li峄乽 ti岷縫 theo th矛 kh么ng u峄憂g li峄乽 膽茫 qu锚n.

Kh么ng 膽瓢峄 t峄 媒 t膬ng li峄乽 khi s峄 d峄g s岷 ph岷﹎ vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen.

T谩c d峄g ph峄 c峄 s岷 ph岷﹎

Ch瓢a ghi nh岷璶 b岷 k矛 t谩c d峄g ph峄 kh么ng mong mu峄憂 n脿o c峄 s岷 ph岷﹎.6

Nh峄痭g l瓢u 媒 quan tr峄峮g khi s峄 d峄g vi锚n u峄憂g Wit Ecogreen

 • Kh么ng d霉ng vi锚n u峄憂g Wit cho ng瓢峄漣 b峄 m岷玭 c岷 v峄沬 b岷 c峄 th脿nh ph岷 n脿o c峄 s岷 ph岷﹎.
 • Kh么ng 膽瓢峄 t峄 媒 d霉ng qu谩 li峄乽 khuy岷縩 c谩o c峄 nh脿 s岷 xu岷.
 • S岷 ph岷﹎ n脿y kh么ng ph岷 l脿 thu峄慶. V矛 v岷瓂 n贸 s岷 kh么ng c贸 t谩c d峄g thay th岷 thu峄慶 ch峄痑 b峄噉h.

C谩ch b岷 qu岷

 • B岷 qu岷 Wit b峄 m岷痶 峄 n啤i kh么 r谩o, tho谩ng m谩t, nhi峄噒 膽峄 d瓢峄沬 30 掳C.
 • Tr谩nh 岷﹎ v脿 谩nh n岷痭g m岷穞 tr峄漣, 膽峄 xa t岷 tay tr岷 em.

Wit Ecogreen gi谩 bao nhi锚u?

S岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 s岷 xu岷 d瓢峄沬 d岷g vi锚n nang v脿 膽瓢峄 膽峄眓g trong l峄 th峄 tinh h峄 quy chu岷﹏ v峄沬 l峄 15 vi锚n v脿 30 vi锚n. T霉y thu峄檆 v脿o quy c谩ch 膽贸ng m脿 s岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 b谩n v峄沬 c谩c m峄ヽ gi谩 kh谩c nhau.

C峄 th峄, 膽峄慽 v峄沬 l峄 30 vi锚n, s岷 ph岷﹎ 膽ang 膽瓢峄 b谩n tr锚n th峄 tr瓢峄漬g v峄沬 m峄ヽ gi谩 l脿 330.000 VN膼, c貌n l峄 15 vi锚n c贸 gi谩 l脿 170.000 VN膼. Gi谩 thu峄慶 峄 m峄梚 c啤 s峄 v脿 膽岷 l媒 b谩n c贸 th峄 ch锚nh l峄嘽h nh瓢ng kh么ng qu谩 cao so v峄沬 m峄ヽ gi谩 nh脿 s岷 xu岷 膽瓢a ra.

Nh峄痭g th么ng tin v峄 vi锚n u峄憂g聽b峄 m岷痶 Wit Ecogreen n锚u tr锚n ch峄 mang t铆nh ch岷 tham kh岷. 膼峄 bi岷縯 th锚m v峄 s岷 ph岷﹎, c谩c b岷 vui l貌ng g岷穚 tr峄眂 ti岷縫 b谩c s末 ho岷穋 d瓢峄 s末 膽峄 膽瓢峄 nh芒n vi锚n t瓢 v岷 chi ti岷縯 h啤n.

C脿i 膽岷穞 ngay 峄﹏g d峄g YouMed 膽峄 膽岷穞 kh谩m ti峄噉 l峄, kh么ng ch峄 膽峄 t岷 h啤n 25 b峄噉h vi峄噉, 475 b谩c s末 v脿 50 ph貌ng kh谩m 膽a khoa li锚n k岷縯 ch铆nh th峄ヽ v峄沬 YouMed. Hotline t瓢 v岷 1900 2805 .

C谩c t铆nh n膬ng r岷 h峄痷 铆ch c峄 峄﹏g d峄g 膽岷穞 kh谩m YouMed

L岷 s峄 th峄 t峄 tr瓢峄沜, kh谩m 膽煤ng khung gi峄

L岷 s峄 th峄 t峄 tr瓢峄沜, kh谩m 膽煤ng khung gi峄

Ch峄峮 b谩c s末, chuy锚n khoa ph霉 h峄

Chat mi峄卬 ph铆
v峄沬 b谩c s末

Chat v脿 g峄峣 v峄沬 b谩c s末

Video call
v峄沬 b谩c s末

Nh岷璶 v脿 l瓢u tr峄 h峄 s啤, toa thu峄慶, l峄媍h s峄 kh谩m

Nh岷璶 v脿 l瓢u tr峄 h峄 s啤, toa thu峄慶, l峄媍h s峄 kh谩m

Mua tr峄眂 tuy岷縩 c谩c s岷 ph岷﹎ y t岷, s峄ヽ kh峄廵 ch铆nh h茫ng

Mua tr峄眂 tuy岷縩 c谩c s岷 ph岷﹎ y t岷, s峄ヽ kh峄廵 ch铆nh h茫ng

膼峄峜 tin y t岷 ch铆nh th峄憂g

膼峄峜 tin y t岷
ch铆nh th峄憂g

Ngu峄搉 tham kh岷 / Source

Trang tin y t岷 YouMed ch峄 s峄 d峄g c谩c ngu峄搉 tham kh岷 c贸 膽峄 uy t铆n cao, c谩c t峄 ch峄ヽ y d瓢峄, h峄峜 thu岷璽 ch铆nh th峄憂g, t脿i li峄噓 t峄 c谩c c啤 quan ch铆nh ph峄 膽峄 h峄 tr峄 c谩c th么ng tin trong b脿i vi岷縯 c峄 ch煤ng t么i. T矛m hi峄僽 v峄 Quy tr矛nh bi锚n t岷璸 膽峄 hi峄僽 r玫 h啤n c谩ch ch煤ng t么i 膽岷 b岷 n峄檌 dung lu么n ch铆nh x谩c, minh b岷h v脿 tin c岷瓂.

 1. Dietary sources of lutein and zeaxanthin carotenoids and their role in eye healthhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23571649/

  Ng脿y tham kh岷: 01/11/2022

 2. Bilberry extract and anthocyanins suppress unfolded protein response induced by exposure to blue LED light of cells in photoreceptor cell linehttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30294201/

  Ng脿y tham kh岷: 01/11/2022

 3. Sulforaphane enhances the ability of human retinal pigment epithelial cell against oxidative stress, and its effect on gene expression profile evaluated by microarray analysishttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24187606/

  Ng脿y tham kh岷: 01/11/2022

 4. A novel botanical formula improves eye fatigue and dry eye: a randomized, double-blind, placebo-controlled studyhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32542334/

  Ng脿y tham kh岷: 01/11/2022

 5. Gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 c么ng b峄 an to脿n th峄眂 ph岷﹎ Wit Ecogreenhttps://youmed.vn/tin-tuc/wp-content/uploads/2021/06/giay-chung-nhan-vien-uong-bo-mat-wit.jpg

  Ng脿y tham kh岷: 01/11/2022

 6. T峄 h瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g Wit Ecogreenhttps://youmed.vn/tin-tuc/wp-content/uploads/2021/06/wit-ecogreen.jpg

  Ng脿y tham kh岷: 01/11/2022

Chia s岷 th么ng tin h峄痷 铆ch n脿y cho m峄峣 ng瓢峄漣