YouMed

V么i h贸a tinh ho脿n c贸 nguy hi峄僲 kh么ng?

Th岷 s末, B谩c s末 TR岷 QU峄怌 PHONG
T谩c gi岷: ThS.BS Tr岷 Qu峄慶 Phong
Chuy锚n khoa: Ngo岷 ti岷縯 ni峄噓

V么i h贸a tinh ho脿n l脿 b峄噉h l媒 nguy hi峄僲 峄 nam gi峄沬, c贸 th峄 l脿m 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 ch岷 l瓢峄g tinh tr霉ng. 膼i峄乽 n脿y khi岷縩 nam gi峄沬 g岷穚 kh贸 kh膬n trong vi峄嘽 mu峄憂 c贸 con. V矛 v岷瓂, nh岷璶 bi岷縯 s峄沵 t矛nh tr岷g n脿y 膽峄 膽i峄乽 tr峄 k峄媝 th峄漣 l脿 vi峄嘽 r岷 quan tr峄峮g 膽峄慽 v峄沬 ph谩i m岷h. Tuy nhi锚n, t矛nh tr岷g n脿y kh谩 kh贸 nh岷璶 th岷 v脿 hi岷縨 khi c贸 tri峄噓 ch峄﹏g. B脿i vi岷縯 sau 膽芒y c峄 ThS.BS Tr岷 Qu峄慶 Phong s岷 cung c岷 cho b岷 m峄檛 s峄 th么ng tin h峄痷 铆ch li锚n quan 膽岷縩 v么i ho谩 tinh ho脿n. M峄漣 b岷 c霉ng t矛m hi峄僽 nh茅!

V么i h贸a tinh ho脿n l脿 b峄噉h g矛?

V么i ho谩 tinh ho脿n l脿 m峄檛 t矛nh tr岷g kh么ng ph峄 bi岷縩. T矛nh tr岷g n脿y 膽瓢峄 ch岷﹏ 膽o谩n khi si锚u 芒m tinh ho脿n. H矛nh 岷h si锚u 芒m cho th岷 c谩c 膽谩m canxi nh峄 h矛nh th脿nh trong tinh ho脿n. T矛nh tr岷g n脿y th瓢峄漬g kh么ng c贸 tri峄噓 ch峄﹏g, kh么ng g芒y 膽au v脿 kh贸 膽峄 t峄 nh岷璶 bi岷縯.

M峄檛 s峄 nghi锚n c峄﹗ cho th岷 m峄慽 quan h峄 gi峄痑 b峄噉h v么i ho谩 tinh ho脿n v脿 ung th瓢 tinh ho脿n. H岷 h岷縯 膽脿n 么ng ph谩t hi峄噉 t矛nh tr岷g n脿y khi th峄眂 hi峄噉 si锚u 芒m tinh ho脿n v矛 m峄檛 s峄 l媒 do kh谩c, ch岷硁g h岷 nh瓢 s瓢ng, 膽au tinh ho脿n ho岷穋 v么 sinh. Tuy nhi锚n, v岷玭 ch瓢a r玫 li峄噓 b峄噉h v么i ho谩 tinh ho脿n c贸 ph岷 l脿 m峄檛 y岷縰 t峄 nguy c啤 膽峄檆 l岷璸 c峄 ung th瓢 tinh ho脿n hay kh么ng.

Tri峄噓 ch峄﹏g c峄 v么i ho谩 tinh ho脿n l脿 tinh ho脿n m岷 膽峄 膽脿n h峄搃 b矛nh th瓢峄漬g. B锚n c岷h 膽贸, n贸 c贸 c岷 gi谩c c峄﹏g v脿 r岷痭 h啤n. M峄檛 v脿i b峄噉h nh芒n c贸 c岷 gi谩c 膽au 峄 b矛u. Nh瓢ng c岷 gi谩c 膽au kh么ng qu谩 r玫 r峄噒, v脿 nhi峄乽 ng瓢峄漣 s岷 b峄 s贸t n贸. Ch峄 膽岷縩 khi tinh ho脿n n岷穘g v脿 膽au h啤n, bi峄僽 hi峄噉 x啤 c峄﹏g th矛 khi 膽贸 b峄噉h 膽茫 chuy峄僴 n岷穘g. Khi 膽贸, vi峄嘽 膽i峄乽 tr峄 g岷穚 nhi峄乽 kh贸 kh膬n v脿 ph峄ヽ t岷 h啤n.

Nguy锚n nh芒n c峄 v么i h贸a tinh ho脿n?

S峄廼 nh峄 tinh ho脿n

S峄廼 nh峄 tinh ho脿n g岷穚 峄 0,6% b峄噉h nh芒n si锚u 芒m tinh ho脿n. M峄檛 v脿i b谩o c谩o ghi nh岷璶 c贸 th峄 5,6% d芒n s峄 chung tu峄昳 t峄 17 膽岷縩 35 g岷穚 t矛nh tr岷g n脿y.

Sau khi si锚u 芒m th岷 v么i ho谩 tinh ho脿n, b峄噉h nh芒n c岷 l脿m th锚m c谩c x茅t nghi峄噈 膽峄 ki峄僲 tra. Tu峄 v脿o nguy锚n nh芒n v脿 t矛nh tr岷g b峄噉h t峄玭g ng瓢峄漣, b谩c s末 s岷 膽瓢a ra ph瓢啤ng ph谩p 膽i峄乽 tr峄.

H矛nh 岷h si锚u 芒m cho th岷 c贸 nhi峄乽 s峄廼 nh峄 trong tinh ho脿n
H矛nh 岷h si锚u 芒m cho th岷 c贸 nhi峄乽 s峄廼 nh峄 trong tinh ho脿n

Tr脿n d峄媍h m脿ng tinh ho脿n

Tinh ho脿n b矛nh th瓢峄漬g n岷眒 trong l峄沺 m脿ng b岷 v峄 g峄峣 l脿 tinh m岷. Trong l峄沺 m脿ng c贸 ch峄゛ d峄媍h gi煤p tinh ho脿n tr瓢峄 l锚n tr瓢峄 xu峄憂g trong b矛u d峄 d脿ng. Tr脿n d峄媍h m脿ng tinh ho脿n x岷 ra khi l瓢峄g d峄媍h trong l峄沺 m脿ng n脿y nhi峄乽 h啤n 膽谩ng k峄 so v峄沬 m峄ヽ b矛nh th瓢峄漬g. T矛nh tr岷g n脿y c贸 th峄 x岷 ra khi ch岷 th瓢啤ng tinh ho脿n, gi茫n t末nh m岷h th峄玭g tinh, vi锚m m脿o tinh ho脿n, vi锚m tinh ho脿n,… Nh峄痭g tr瓢峄漬g h峄 n脿y c贸 th峄 g芒y 膽au t峄ヽ v霉ng b矛u. Khi m脿ng tinh ho脿n b峄 tr脿n d峄媍h k茅o d脿i v脿 kh么ng ch峄痑 tr峄, c贸 th峄 d岷玭 膽岷縩 v么i ho谩 tinh ho脿n.

Ph芒n bi峄噒 tinh ho脿n b矛nh th瓢峄漬g v脿 t矛nh tr岷g tinh ho脿n b峄 vi锚m c贸 th峄 d岷玭 膽岷縩 v么i h贸a tinh ho脿n
Ph芒n bi峄噒 tinh ho脿n b矛nh th瓢峄漬g v脿 t矛nh tr岷g tinh ho脿n b峄 vi锚m c贸 th峄 d岷玭 膽岷縩 v么i h贸a tinh ho脿n

Vi锚m nhi峄卪 tinh ho脿n

Vi锚m nhi峄卪 tinh ho脿n x岷 ra khi tinh ho脿n b峄 vi khu岷﹏ ho岷穋 virus x芒m nh岷璸. Vi锚m nhi峄卪 tinh ho脿n kh么ng 膽i峄乽 tr峄 d峄﹖ 膽i峄僲 c农ng c贸 th峄 d岷玭 膽岷縩 v么i ho谩 tinh ho脿n.

Theo t峄 ch峄ヽ ESUR, khi b峄 v么i ho谩 tinh ho脿n, b峄噉h nh芒n c岷 膽瓢峄 si锚u 芒m theo d玫i th瓢峄漬g xuy锚n 膽岷縩 n膬m 55 tu峄昳 n岷縰 c贸 c谩c y岷縰 t峄 nguy c啤 sau:

Xem th锚m: Vi锚m tinh ho脿n n锚n ki锚ng g矛 膽峄 t膬ng hi峄噓 qu岷 膽i峄乽 tr峄

V么i h贸a tinh ho脿n c贸 nguy hi峄僲 kh么ng?

Ch峄ヽ n膬ng sinh s岷

Tinh ho脿n l脿 n啤i s岷 sinh ra tinh tr霉ng v脿 hormone testosterone. V矛 v岷瓂, tinh ho脿n 膽贸ng vai tr貌 quan tr峄峮g 膽峄慽 v峄沬 kh岷 n膬ng sinh s岷 nam gi峄沬. M峄峣 b岷 th瓢峄漬g 峄 膽芒y 膽峄乽 c贸 th峄 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 s峄ヽ kho岷 c峄 ng瓢峄漣 膽脿n 么ng.

Tinh ho脿n b峄 v么i ho谩 s岷 c岷 tr峄 c谩c ho岷 膽峄檔g c峄 m么 v脿 t岷 b脿o b锚n trong. Do 膽贸, ho岷 膽峄檔g s岷 xu岷 v脿 d峄 tr峄 tinh tr霉ng c峄 ng瓢峄漣 nam c农ng b峄 t谩c 膽峄檔g. Th瓢峄漬g th岷 nh岷 l脿 s峄 thay 膽峄昳 v峄 ch岷 l瓢峄g v脿 s峄 l瓢峄g tinh tr霉ng. Song, n岷縰 n峄憈 v么i ho谩 nh峄 th矛 th瓢峄漬g kh么ng 岷h h瓢峄焠g nhi峄乽, 铆t 膽au v脿 ch岷 l瓢峄g tinh tr霉ng v岷玭 膽岷 b岷 膽峄 th峄 thai t峄 nhi锚n.

Tuy nhi锚n, n岷縰 tinh ho脿n b峄 v么i ho谩 di峄噉 r峄檔g s岷 岷h h瓢峄焠g 膽谩ng k峄 膽岷縩 nh峄痭g t岷 b脿o 膽岷 nh岷璶 ch峄ヽ n膬ng sinh tinh. Tinh tr霉ng khuy岷縯 t岷璽, tinh tr霉ng di chuy峄僴 k茅m, gi岷 thi峄僽 s峄 l瓢峄g tinh tr霉ng,… l脿 nh峄痭g bi岷縩 ch峄﹏g th瓢峄漬g x岷 ra. Khi 膽贸, nam gi峄沬 s岷 g岷穚 kh贸 kh膬n khi th峄 thai v峄沬 膽峄慽 t谩c.

N岷縰 t矛nh tr岷g n脿y di峄卬 bi岷縩 nghi锚m tr峄峮g h啤n, nam gi峄沬 c贸 th峄 b峄 v么 sinh, hi岷縨 mu峄檔. Mu峄憂 bi岷縯 v么i ho谩 tinh ho脿n 岷h h瓢峄焠g th岷 n脿o 膽岷縩 tinh tr霉ng, c岷 ki峄僲 tra v峄 tr铆 v么i ho谩 v脿 x茅t nghi峄噈 tinh d峄媍h 膽峄.

Ngo脿i ra, ch峄ヽ n膬ng c峄 tinh ho脿n l脿 ti岷縯 hormone testosterone. S峄 v么i h贸a c农ng c贸 th峄 l脿m suy gi岷 hormone n脿y. Khi testosterone suy gi岷, nam gi峄沬 s岷 gi岷 ham mu峄憂 t矛nh d峄 v脿 kh贸 膽岷 kho谩i c岷. Do 膽贸, kh岷 n膬ng c贸 con c农ng b峄 岷h h瓢峄焠g 膽谩ng k峄.

T矛nh tr岷g tinh ho脿n b峄 v么i h贸a di峄卬 ti岷縩 n岷穘g c贸 th峄 g芒y 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 膽峄漣 s峄憂g t矛nh d峄 c峄 nam gi峄沬
T矛nh tr岷g tinh ho脿n b峄 v么i h贸a di峄卬 ti岷縩 n岷穘g c贸 th峄 g芒y 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 膽峄漣 s峄憂g t矛nh d峄 c峄 nam gi峄沬

Ung th瓢

M峄檛 s峄 nh脿 nghi锚n c峄﹗ cho r岷眓g v么i ho谩 tinh ho脿n kh么ng c贸 kh岷 n膬ng l脿m t膬ng nguy c啤 ung th瓢 tinh ho脿n 峄 ng瓢峄漣 kho岷 m岷h. Tuy nhi锚n, m峄慽 li锚n h峄 gi峄痑 hai b峄噉h n脿y ch瓢a 膽瓢峄 hi峄僽 r玫 v脿 v岷玭 c貌n 膽ang g芒y tranh c茫i. N岷縰 b峄 v么i h贸a tinh ho脿n, b岷 c岷 膽瓢峄 xem x茅t c谩c y岷縰 t峄 nguy c啤 kh谩c li锚n quan 膽岷縩 ung th瓢. V铆 d峄, n岷縰 t矛nh tr岷g n脿y k猫m theo tinh ho脿n bi岷縩 d岷g, b岷 c贸 th峄 c岷 膽瓢峄 theo d玫i s谩t sao h脿ng n膬m b岷眓g si锚u 芒m. Tuy nhi锚n, n岷縰 b岷 kho岷 m岷h v脿 kh么ng c贸 tri峄噓 ch峄﹏g ho岷穋 y岷縰 t峄 nguy c啤 ung th瓢, b岷 c贸 th峄 t峄 ki峄僲 tra tinh ho脿n th瓢峄漬g xuy锚n t岷 nh脿. B岷 c农ng c贸 th峄 h岷筺 l峄媍h kh谩m n岷縰 ph谩t hi峄噉 th岷 b岷 k峄 c峄 u b岷 th瓢峄漬g n脿o.

C谩ch 膽i峄乽 tr峄 v么i h贸a tinh ho脿n

S峄 d峄g thu峄慶

Nh瓢 膽茫 膽峄 c岷璸 峄 tr锚n, 膽i峄乽 tr峄 v么i ho谩 tinh ho脿n ph峄 thu峄檆 v脿o nguy锚n nh芒n g芒y ra n贸. N岷縰 nam gi峄沬 c贸 t矛nh tr岷g vi锚m nhi峄卪 tinh ho脿n d岷玭 膽岷縩 v么i ho谩; b谩c s末 s岷 ch峄 膽峄媙h 膽i峄乽 tr峄 b岷眓g thu峄慶 kh谩ng sinh 膽岷穋 tr峄 nh岷眒 ti锚u di峄噒, lo岷 b峄 vi khu岷﹏ virus g芒y h岷. Ngo脿i ra k猫m theo thu峄慶 kh谩ng vi锚m v脿 thu峄慶 gi岷 膽au n岷縰 ng瓢峄漣 b峄噉h xu岷 hi峄噉 c啤n 膽au kh贸 ch峄媢. B峄噉h nh芒n kh么ng t峄 媒 s峄 d峄g c谩c lo岷 thu峄慶 tr么i n峄昳 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g 膽峄 t峄 ch峄痑 t岷 nh脿.

Xem th锚m: Vi锚m tinh ho脿n c贸 quan h峄 膽瓢峄 kh么ng v脿 c芒u tr岷 l峄漣 t峄 b谩c s末

Ph岷玼 thu岷璽

Khi 膽i峄乽 tr峄 b岷眓g thu峄慶 qu谩 3 th谩ng m脿 t矛nh tr岷g v么i ho谩 tinh ho脿n kh么ng c岷 thi峄噉; b峄噉h nh芒n s岷 膽瓢峄 ch峄 膽峄媙h ph岷玼 thu岷璽. N岷縰 nguy锚n nh芒n l脿 do tr脿n d峄媍h m脿ng tinh ho脿n, b岷 s岷 c岷 膽瓢峄 ph岷玼 thu岷璽 膽峄 kh岷痗 ph峄 t矛nh tr岷g tr脿n d峄媍h m脿ng tinh. Ph岷玼 thu岷璽 gi煤p ng膬n ch岷穘 b峄噉h di峄卬 ti岷縩 n岷穘g h啤n, tr谩nh 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 kh岷 n膬ng sinh s岷 nam gi峄沬.

C贸 m峄檛 s峄 v岷 膽峄 m脿 b峄噉h nh芒n c岷 l瓢u 媒 khi b岷痶 膽岷 膽i峄乽 tr峄 v么i ho谩 tinh ho脿n:

 • Tr谩nh quan h峄 t矛nh d峄 trong qu谩 tr矛nh 膽i峄乽 tr峄.
 • V峄 sinh c啤 quan sinh d峄 s岷h s岷.
 • 膼岷 b岷 ch岷 膽峄 膬n u峄憂g v脿 ngh峄 ng啤i h峄 l媒.
 • Tr谩nh l脿m vi峄嘽 qu谩 s峄ヽ, kh么ng mang v谩c n岷穘g g芒y 谩p l峄眂 l锚n tinh ho脿n.
 • Tr谩nh r瓢峄 bia v脿 膽峄 u峄憂g c贸 c峄搉, th峄眂 ph岷﹎ cay n贸ng v矛 s岷 l脿m cho b峄噉h l芒u kh峄廼 h啤n.
Th瓢峄漬g xuy锚n v峄 sinh c啤 quan sinh d峄 h峄 tr峄 膽i峄乽 tr峄 v么i h贸a tinh ho脿n v脿 ph貌ng tr谩nh c谩c vi锚m nhi峄卪
Th瓢峄漬g xuy锚n v峄 sinh c啤 quan sinh d峄 h峄 tr峄 膽i峄乽 tr峄 v么i h贸a tinh ho脿n v脿 ph貌ng tr谩nh c谩c vi锚m nhi峄卪

Hy v峄峮g b脿i vi岷縯 tr锚n 膽茫 gi煤p b岷 hi峄僽 r玫 h啤n v峄 b峄噉h l媒 v么i h贸a tinh ho脿n. 膼芒y l脿 b峄噉h t瓢啤ng 膽峄慽 hi岷縨 g岷穚. Tuy nhi锚n, b峄噉h n脿y kh么ng ch峄 g岷穚 峄 nam gi峄沬 tr瓢峄焠g th脿nh m脿 m峄檛 s峄 tr岷 em nam c农ng c贸 th峄 m岷痗 ph岷. B峄噉h l媒 n脿y th瓢峄漬g kh贸 nh岷璶 bi岷縯 v脿 膽瓢峄 ph谩t hi峄噉 khi si锚u 芒m tinh ho脿n. N岷縰 c贸 c谩c y岷縰 t峄 nguy c啤, nam gi峄沬 c岷 膽瓢峄 ki峄僲 tra t岷 so谩t ung th瓢 th瓢峄漬g xuy锚n. 膼i峄乽 n脿y gi煤p ph谩t hi峄噉 s峄沵 v脿 膽i峄乽 tr峄 b峄噉h k峄媝 th峄漣.

C脿i 膽岷穞 ngay 峄﹏g d峄g YouMed 膽峄 膽岷穞 kh谩m ti峄噉 l峄, kh么ng ch峄 膽峄 t岷 h啤n 25 b峄噉h vi峄噉, 475 b谩c s末 v脿 50 ph貌ng kh谩m 膽a khoa li锚n k岷縯 ch铆nh th峄ヽ v峄沬 YouMed. Hotline t瓢 v岷 1900 2805 .

C谩c t铆nh n膬ng r岷 h峄痷 铆ch c峄 峄﹏g d峄g 膽岷穞 kh谩m YouMed

L岷 s峄 th峄 t峄 tr瓢峄沜, kh谩m 膽煤ng khung gi峄

L岷 s峄 th峄 t峄 tr瓢峄沜, kh谩m 膽煤ng khung gi峄

Ch峄峮 b谩c s末, chuy锚n khoa ph霉 h峄

Chat mi峄卬 ph铆
v峄沬 b谩c s末

Chat v脿 g峄峣 v峄沬 b谩c s末

Video call
v峄沬 b谩c s末

Nh岷璶 v脿 l瓢u tr峄 h峄 s啤, toa thu峄慶, l峄媍h s峄 kh谩m

Nh岷璶 v脿 l瓢u tr峄 h峄 s啤, toa thu峄慶, l峄媍h s峄 kh谩m

Mua tr峄眂 tuy岷縩 c谩c s岷 ph岷﹎ y t岷, s峄ヽ kh峄廵 ch铆nh h茫ng

Mua tr峄眂 tuy岷縩 c谩c s岷 ph岷﹎ y t岷, s峄ヽ kh峄廵 ch铆nh h茫ng

膼峄峜 tin y t岷 ch铆nh th峄憂g

膼峄峜 tin y t岷
ch铆nh th峄憂g

Ngu峄搉 tham kh岷 / Source

Trang tin y t岷 YouMed ch峄 s峄 d峄g c谩c ngu峄搉 tham kh岷 c贸 膽峄 uy t铆n cao, c谩c t峄 ch峄ヽ y d瓢峄, h峄峜 thu岷璽 ch铆nh th峄憂g, t脿i li峄噓 t峄 c谩c c啤 quan ch铆nh ph峄 膽峄 h峄 tr峄 c谩c th么ng tin trong b脿i vi岷縯 c峄 ch煤ng t么i. T矛m hi峄僽 v峄 Quy tr矛nh bi锚n t岷璸 膽峄 hi峄僽 r玫 h啤n c谩ch ch煤ng t么i 膽岷 b岷 n峄檌 dung lu么n ch铆nh x谩c, minh b岷h v脿 tin c岷瓂.

 1. Testicular microlithiasis

  https://www.urologynews.uk.com/features/uro-radiology-focus/post/testicular-microlithiasis

  Ng脿y tham kh岷: 28/08/2021

 2. Testicular microlithiasis: Is it linked with testicular cancer?https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/testicular-cancer-care/expert-answers/microlithiasis/faq-20058074

  Ng脿y tham kh岷: 28/08/2021

Chia s岷 th么ng tin h峄痷 铆ch n脿y cho m峄峣 ng瓢峄漣